Gençler, Gelecek Biziz Forumunda Buluştu

01 Mar 2020

Gelecek Biziz kampanyası kapsamında bir araya gelen gençler,  halk gençliğinin sorunları ve özelde de geleceksizlik üzerine tartışmalar yürüterek mücadele, araç ve yöntemler noktasında görüş birliği oluşturdular.

Kahvaltı etkinliğinden sonra başlayan forumda; geleceksizlik, ekonomik kriz, üniversite ve liselerdeki öğrencilerin sorunları, intiharlar konusunda görüşler tek tek katılımcılar tarafından ifade edildi. Burada yürütülen tartışmalarda ilk olarak geleceksizliği doğuran etmenler dile getirilerek bu noktada eğitim sisteminin egemenlerin çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiği ve gelecek olgusunun “sistemin geleceği” olduğunun vurgusu yapıldı. Katılımcılar bu konuda; “Fethetmediğimiz bir gelecek bizim geleceğimiz olamaz. Yani verili düzeni kökten değiştirmedikçe gelecek bize özgürlüğümüzü ve haklarımızı sunmayacak.” diyerek, gençliğin gelecekle ilişkisini değiştirmek ve dönüştürmek üzerinden kurması gerektiğinin altını çizdiler.

Tartışmalarda ekonomik krizle birlikte geleceksizlik sorunun salt gençliğin değil tüm toplumun sorunu halini aldığını ifade eden katılımcılar bu noktada ekonomik krizin tüm halkı etkisi altına aldığını dile getirdiler.

Forumda eğitim sisteminin özellikle üniversitelerdeki niteliğinin düşüşü ve müfredatın alabildiğine gericileştirilmesinin, geleceksizliği ve işsizliği derinleştiği vurgulanarak eğitim sistemindeki değişikliklerin egemenlerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi. Yine eğitim sisteminin cinsiyetçi politikaları teşhir edilerek meslek seçiminde kadınların cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldığı ifade edildi. Foruma katılan lise öğrencileri, fırsat eşitsizliğine vurgu yaparak rekabetçi eğitim sisteminin sonucu olarak bireyselleşmenin dayatıldığını dile getirdiler. Forumda gençliği kuşatan bu sorunlar yığının büyük bir umutsuzluk ve karamsarlıkla birleşerek toplumsal bir çöküntüye yol açtığı vurgulanarak intiharların da bunun bir sonucu olduğu ifade edildi.

Tüm bu çelişkilere ve sorunlara karşı dünyada bir isyan dalgasının yayılarak büyüdüğü, başta gençlik olmak üzere tüm dünya halklarının sisteme derinden bir karşı koyuş geliştirdiği ifade edilerek coğrafyamız özgüllüğünde de bu isyanın örgütlü mücadeleyle büyütülmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda da Gelecek Biziz kampanyasının halk gençliğinin yarını kazanma mücadelesinde önemli bir araç olduğu ve bu aracın en etkili ve yaygın bir biçimde kullanılması gerektiğinin altı çizilerek forum sonlandırıldı.

benzer haberler