YDG 6. köy çalışması kolektif disiplin, yoğun emek ve verimli tartışmalarla sonuçlandı

17 Ağu 2020

Yeni Demokrat Gençlik olarak, yaz süreçlerinin önemli çalışma ayaklarımızdan olan köy çalışmasını uzun bir aradan sonra 28 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirdik. Emek sürecine katılımdan eğitim çalışmalarına kolektif emek ve çabayla örülen bu çalışma yoğun emek koşullarında çeşitli zaaflar ve eksikliklerimizin farkına varmamıza, bu zaaflarımızla yüzleşip gidermemize, yoldaşlarımızı ve örgütümüzü daha yakından tanımamıza vesile olması acısından da önemliydi. Çoğu yoldaşımız öğrenci kökenli olduğu için köy çalışmaları bizler açısından gelişmeye ve geliştirmeye dönük dinamikler barındırmakla birlikte emeğe ve emek sürecine katılıma dair yabancılığın giderilmesi açısından da verimli olmuştur. Köylü̈ kitlelerinin ve emekçilerin yaşamlarına dahil olabilmek, çelişkilerini birebir gözlemleme fırsatı bulmak, kitle çalışması ve bütün bunların yanında eğitim çalışmalarıyla birlikte ideolojik-politik niteliğimizin yükseltilmesi için yaz dönemi içindeki önemli çalışmalarımızdan oldu köy çalışması. Eğitim çalışmalarında kitlelerin ve güncel politik konuların kolektif bir şekilde tartışılması eğitim çalışmalarının bir başka olumlu yönünü oluşturmuştur. Aynı zamanda tartışma, inceleme ve okuma ihtiyacımız olan konuları kolektif ve pratik içerisinde tartışmayı kavramayı kolaylaştıracak ve tartışmaları daha nitelikli kılması açısından da eğitim çalışmalarının olumlu etkileri olmuştur.

Köy çalışması süresince gündüzleri yoğun bir biçimde kayısı toplama (çırpma), ayırma, dilme, serme ve pıtlatma şeklinde emek sürecine katılırken akşamları ise güncel meseleler de olmak üzere çeşitli konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Sabah saat 5’ten akşam 20:00’a kadar sürebilen yoğun emek sürecinin yanı sıra kolektif bir disiplin ve paylaşım ile örgütlenen eğitim çalışmaları pratikle de birleşerek çalışmaya katılan her bir yoldaşa önemli katkılar sunmuştur. Günlük yaşamın örgütlenmesinden emek sürecindeki görev ve sorumluluk paylaşımına uzanan bir pratik öğrenme sahası çalışmamıza derinlik katmış ve her yönüyle öğretici olmuştur. Yine sorunlar ve zorluklar karşısında çözüm üretme kabiliyetimizi artırmamız ve inisiyatifimizi geliştirmemiz noktasında da bu çalışma önemli katkılar sunmuştur. Çalışma sonunda emek sürecine katılan her bir yoldaşımızın kayısının tüm üretim sürecine vakıf hale gelmesi ve tüm bu süreçlerde yer alması, emeği ve günlük yaşamı örgütlerken inisiyatifini geliştirmesi bahsettiğimiz katkılara örnektir.

Çalışma boyunca içerisinde bulunduğumuz yoğun emek sürecinin kendi olağan seyri bir anlamda irademizi zorlamayı, disiplinli bir program izlemeyi gerektirmiş ve üretimden kopuk, küçük burjuva zaaflarımızla ve tutumlarımızla hesaplaşma arenası yaratmıştır. Bu süreç içerisinde köylünün durumundan ürüne yaklaşıma, üreticinin bu yıl yaşadığı başlıca sorunlardan emek kavramına yabancılaşmaya kadar birçok konu ve pratik üzerinde tartışma yürüterek emek çelişkisini kavrayabilmek ve proleter yönümüzü geliştirebilmek adına birçok adım, planlı bir biçimde hayata geçirildi. Aynı planlama kayısının toplanmasından işlenmesine değin uzanan süreçte de işletilerek üretim süreci kolektif bir planlamayla yürütüldü.

Köylülerle yürütülen tartışmalar ve sohbetlerde bu yıl kayısı hasadının önceki yıllara nazaran oldukça düşük olduğu belirtilirken bölgede kayısı üretiminin git gide düştüğü ifade edildi. Bin bir emek ve çabayla bir yılın sonunda elde edilen kayısılarında tüccarlar tarafından “yok pahasına” alındığını ve bunun da verilen emeği karşılamadığını söyleyen köylüler, çoğu bahçenin bakımsız bırakılarak kurumaya terk ettiğini dile getirdiler. Köylülerin kendi satış ağlarıyla geçimlerini sürdürmeye çalıştığı gözlemlenirken kayısı üretiminin geldiği bu aşamanın devletin tarımı tasfiye saldırısından kopuk olmadığı açıktır.

Yine çalışma boyunca günlük yaşamı örgütlemek ve yoldaşlık paylaşımlarını artırmak adına notırvanlık* ve kiriklik uygulamaları hayata geçirilmiştir. Notırvan yoldaş çalışmanın bir gününü planlamaktan, ev işlerine uzanan bir dizi sorumluluk üstlenerek kolektif disiplini ve inisiyatifi geliştirmiştir. Bu uygulama bazı yoldaşlar için ev içi emeğe olan uzaklıktan kaynaklı zorlayıcı olsa da bu zaafın giderilmesinde ve yaşamın planlanmasında somut katkılar sunmuştur. Bir diğer uygulama olan “kiriklik” ise Malatya yöresinde yakın dostluk bağı olan, birbiri ile paylaşımı kuvvetli olan kişiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Çalışmamız açısından “kiriklik uygulamasının” amacı ise her gün için farklı farklı kirik olacak şekilde ikişer ikişer eşleşilerek, farklı alanlardan gelmiş̧, paylaşım düzeyi geri olan yoldaşlar arasındaki ilişkinin gelişimini şansa bırakmamak, bu biçimiyle oluşturulmuş̧ bir mekanizma içerisinde yoldaşlık ilişkisinin pekişmesini ve yoldaşlar arası deneyim aktarımını sağlamak biçiminde tanımlanmıştır. Çalışma boyunca yer yer bu uygulama “mekanik” algılanmışsa da paylaşımları güçlendirdiği gözlemlenmiştir.

Emek süreci öngörülen süreç içerisinde tamamlanamadığı için köy çalışmamız fiili olarak bir hafta uzamış ve çalışmanın başından sonuna emek sürecinin içerisinde kalan yoldaşlarımız için çok yorucu bir hal almıştır. İleriki köy çalışmalarında bu durumun daha öngörülebilir olması ve planlamanın muhtemel bir çalışmanın uzaması durumuna göre yapılması daha düzenli bir çalışma ortamı yaratılması için elzemdir. Çalışma sürecinde de tartışıldığı biçimiyle yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde iki ekibin katıldığı bir köy çalışması veya benzer başka planlamalar hem köy çalışması sürecinin katkılarından daha fazla yoldaşın yararlanması hem daha düzenli bir çalışma sürecinin yaratılması önemlidir. Yine köy çalışmasından edinilen deneyimlerin ve katkıların bir aylık bir sürece indirgenemeyeceği açıktır. Mücadele yürüttüğümüz alanlara bu çalışmadan edindiğimiz ders, deneyim ve birikimleri aktarmak ve bu birikimler eşliğinde sınıf mücadelesinin görevlerine sarılmak çalışmamızın özünü oluşturması bakımından önemli bir yerde durmaktadır. Bu bilinçle her bir yoldaşımız faaliyet alanlarına bu deneyimleri ve birikimleri taşımak sorumluluğundadır.

*Notırvan: Nöbetçi

 

 

benzer haberler