PGİ/MLM: Kayyumları Göndereceğiz, Özerk-Demokratik Üniversiteleri Kazanacağız!

12 Şub 2021

Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist-Leninist-Maoist (PGİ/MLM) Boğaziçi direnişine dair açıklama yaparak sahiplenme vurgusunu yineledi. PGİ/MLM’nin açıklaması şu şekilde;

“2 Ocak 2021 tarihinde Tayyip Erdoğan beş üniversiteye rektör atadı. Kararın ardından, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hemen öğrencilere paralel Boğaziçi’nde birçok akademisyen, atanan “kayyum” rektörü protesto etme ve rektörün seçimle belirlenmesi için bir direniş başlattı.

Direniş kısa zaman içinde tüm Türkiye’ye yayılmış, hatta, dünyanın birçok ülkesinden öğrenciler Boğaziçi’li öğrencilerle dayanışmalarını göstermiştir. Yapılan eylemlere gerçekleştirilen polis saldırıları, yüzlerce gözaltıyla birlikte tutuklama ve ev hapsi saldırılarına dönmüştür. Öğrenciler ve onlarla dayanışmada olan tüm odaklara yönelik saldırganlık fiziksel şiddetin yanısıra büyük bir manipülasyon eşliğinde devam etmektedir. Benzer fiziki saldırganlık, gözaltı ve tutuklamalarla örülü saldırganlık ve manipülasyon süreci özellikle HDP’li belediyelere kayyum atanmasında da tüm çıplaklığıyla yaşanmıştı. “Bunlar milletvekili, belediye başkanı değil terörist” argümanları eşliğinde neredeyse tüm HDP belediyelerine kayyum atanmışken, bu kez aynı argüman, “bunlar öğrenci değil terörist”e dönüşerek öğrencilere yöneltilmiştir. Her geçen gün dozu ve kapsamı artırılarak geliştirilen saldırganlık faşist diktatörlük açısından bir tercihten öte zorunluluktur. İşçi sınıfı ve ezilen emekçi kitleleri yanısıra, yaşam ve hareket alanları iyice daraltılmış kesimlerin mevcut ekonomik ve politik dayatmalarla idare edilmesi her geçen gün daha da imkansız hale gelmektedir. Derin ve yaygın bir toplumsal hoşnutsuzluk birikmiş durumdadır ve akacak bir kanal aramaktadır. Faşist diktatörlüğün egemen güçleri bunun bilincinde oldukları için, en küçük hak talebi ve istemine, ellerindeki tüm olanaklarla saldırmak, boyun eğdirmek, toplumu ses çıkaramaz hale getirmek istemektedirler.

Boğaziçi Üniversitesi ve öğrencilere yönelik saldırılar da bu politikalardan bağımsız değildir. Burjuva-feodal eğitim sistemiyle gençliği geleceksizlik cenderesine hapseden devlet, özellikle üniversitelerde demokratik-akademik alanda yükselen hak taleplerini bastırmada da bilindik saldırılarını uygulamada geri durmamıştır.

Eğitim bir sistem sorunudur ve sistem kendisinin devamını sağlayacak bir eğitim modeli ve eğitimciler ister. Dolayısıyla “dönemin ruhu”na uygun olarak üniversitelere atanan kayyumlar da “dönemin ruhu”na uygun olanlardır. Bu “kayyumlar”, üniversiteleri, ülkenin genelinde uygulanan sisteme daha fazla entegre etmek, öğrenci ve akademisyenleri “köleleştiren” birer kurum haline getirmekten başka bir amaç gütmemektedir. Eylemlere katılanların “terörist, provokatör” ilan edilmesi de yine faşist diktatörlüğün sığındığı klasik argümanlardan öteye gitmemektedir. Öğrencilerin hedef gösterilmesi, teşhir edilerek direnişten soyutlama hamleleri her geçen gün boşa çıkmaya devam etmektedir. Özellikle direniş “kampüsler” dışına yayılırken farklı alanlardan direnişe destek açıklamaları, dayanışma eylemleri direnişi daha da boyutlandırmaktadır.

Öğrenci direnişleri Avrupa’da ve genel olarak dünyada her daim gündemde olmuş, öğrenciler talepleri için çetin mücadelelere girişmişlerdir. Özellikle Avrupa coğrafyasında öğrencilerin gerçekleştirdiği kampüs/amfi işgalleri direnişin önemli araçlarından olmakta, özerk-demokratik üniversite şiarı ön planda olmaktadır.

Yine Boğaziçi direnişi devam ederken Yunanistan’da öğrenciler sokakları zapt etmekte, talepleri için binlerin katıldığı direnişler gerçekleştirmektedir.

Bugün Boğaziçi Direnişi sadece “kayyum Melih Bulu gitsin” diye değildir. Direniş polis saldırılarına, hak gasplarına, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara yönelmiş durumdadır. Bu direnişi büyütmek, kayyum saldırılarını durdurmak, öğrenci gençliğin özerk-demokratik eğitim mücadelesini büyütmek olacaktır.

ÇAĞRIMIZDIR;

Avrupa coğrafyasında yaşayan tüm gençler; BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ’Nİ SAHİPLENELİM! Özerk-demokratik üniversite talebimizi bulunduğumuz her alanda haykıralım! Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyuma “dur” diyelim! Sistemin köleleştiren, geleceksizlik dayatan tüm saldırılarını boşa çıkaralım!

YAŞASIN ÖZERK-DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMA!

#DİRENBOĞAZİÇİ!

Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist-Leninist-Maoist (PGİ/MLM)”

benzer haberler