Gençlik işsizlik sarmalında: Salgınla birlikte her 6 çalışan gençten 1’i işsiz kaldı

28 May 2020

Öğrenci gençliğin, paralı ve pahalı hale getirilen beslenme, barınma ve yüksek öğrenim harçları, geleceğin
genç işsizlerini yaratıyor. Genel işsizlik tablosu içerisinde en büyük gövdeyi oluşturan genç işsizler,
geleceksizlik duvarının birer tuğlası haline getiriliyorlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, dünya genelinde 29 yaşın altındaki her altı çalışandan biri koronavirüs salgını nedeniyle çalışamıyor.

Koronavirus salgınının istihdam piyasasına etkilerini ele alan dördüncü raporunu yayınlayan ILO, krizden özellikle 15-28 yaş arası genç çalışanların etkilendiğini belirterek, “Tehlike şu ki, genç insanların başlangıçta yaşadığı bu şok on yıl ya da daha uzun sürebilir” dedi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ GİDEREK ARTIYOR

Koronavirus krizinden önce 2019 yılı sonu itibarıyla küresel düzeyde genç işsizliği yüzde 13,6 seviyesindeydi. Dünya genelindeki 267 milyon genç ne bir işte çalışıyor ne de eğitim görüyordu.

Türkiye’de 15-19 yaş arasında 6 milyon genç bulunuyor. Buna karşılık yüzde 9,7’si, yani her 10 gençten 1’i ise hem eğitim görüyor hem de çalışıyor. 15-19 yaş aralığındaki 1 milyon 119 bin genç ise ne çalışıyor ne de eğitim görüyor. 544 bin genç sadece istihdamda. Bu yaş grubunda olup çalışmayanların sokağa çıkma yasağı bulunurken, çalışanların ise özel izinlerle zorla çalıştırılmaya devam ediyor.

20-24 YAŞ ARASI GENÇLER İŞSİZLİK SARMALINDA

20-24 yaş arasından üniversite öğrencileri ise mezuniyetinin ardından geleceksizlik ve işsizlik duvarı ile karşı karşıya kalıyor. Bu yaş grubunda toplam 5 milyon 648 bin genç bulunuyor. Bu gençlerin yüzde 23,7’si eğitimde. Bu gruptaki hâkim durum ise ne eğitimde ne de istihdamda olma durumu. Bu gençlerin yüzde 35’i, yani 1 milyon 992 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda. Bunların yüzde 65’i ise genç kadınlardan oluşuyor.

GENÇ KADINLAR ARASINDAKİ İŞSİZLİK ARTTI

ILO’nun araştırması koronavirüs salgını nedeniyle şubat ayından bu yana gençler arasındaki işsizliğin ve özellikle de genç kadınlar arasındaki işsizliğin büyük artış gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin, Kanada’da işsizlik oranı şubat ayından nisan ayına yüzde 6 artış gösterirken bu oran genç işsizliğinde yüzde 14,3’ü buldu. Genç kadınlar arasında ise yüzde 28,4’e yükseldi.

ABD ve başka ülkelerde de benzer trendlerin yaşandığını ortaya koyan araştırma, dünya genelinde 29 yaş altı gençlerin yüzde 17’den fazlasının salgın başlayınca çalışmaya son vermek zorunda kaldığını gösterdi.

Çalışmaya devam edenlerin ise çalışma saatlerinin ortalama 23 saat azaltıldığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 10’U EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Araştırma gençlerin salgın nedeniyle üçlü bir şok yaşadığı uyarısında bulunuyor. Gençlerin sadece iş kaybına uğramadıkları, ayrıca eğitimlerinin de kesintiye uğradığı ve istihdam piyasasına girişlerinin veya iş değiştirmelerinin zorlaştığı belirtiliyor.

Araştırma öğrencilerin yarısının eğitimlerinin gecikeceğini, yüzde 10’unun ise eğitimlerini tamamlayamayacaklarını düşündüğünü ortaya koydu.

Ankete katılan genç kadınların yüzde 60’ı genç erkeklerin ise yüzde 53’ü kariyerler konusunda “belirsizlik veya korku” hissine sahip. ILO’ya göre dünya çapında çalışan 178 milyon gencin yüzde 40’ı krizden en fazla etkilenen otel ve restoran sektörlerinde istihdam edilmişti. Çalışan gençlerin dörtte üçü ise “kayıt dışı” işlerde çalışıyordu.

TÜRKİYE’DE HER 3 İŞSİZDEN BİRİ GENÇ

TÜİK’in şubat ayı verilerine göre 15 ile 34 yaş arasında toplam 2 milyon 439 bin işsiz bulunuyor. Bu haliyle Türkiye’deki toplam işsizlerin yüzde 57,7’sini genç işsizler oluşturuyor. Dahası TÜİK’in tanımına göre işsiz tanımının sadece iş arayıp bulamayanlardan oluştuğu göz önüne alınırsa tablo daha vahim bir hal alıyor. Ayrıca gençlerin yaşı büyüdükçe işsizlik arttığı için gençlerde umutsuzluk artıyor. 15-24 yaş arasında eğitimde olan gençler mezun olduktan sonra iş aramaya başlıyor ve böylece işsiz sayısı da artıyor. Böylece işsizliğin en çok görüldüğü yaş grubu 25 ile 34 yaş arasında yoğunlaşıyor. Bu yaş grubunda toplam 1 milyon 328 bin işsiz bulunuyor ki bu sayı ülkenin toplam işsizlerinin yüzde 31’ine karşılık geliyor. Başka bir hesapla yaklaşık her 3 işsizden 1’i 25-34 yaş arasında.

benzer haberler