TMLGB MK: “Kuruluşunun 48. Yılında Şan Olsun Tükenmeyen Gücümüze, Şan Olsun İhtilalci Komünizmin Öncü Kurmayına!”

29 Nis 2020

HABER MERKEZİ- Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği Merkez Komitesi (TMLGB MK) tarafından 24 Nisan’da pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı anma ve Proletarya Partisi’nin 48. yılı etkinliğine “Kuruluşunun 48. Yılında Şan Olsun Tükenmeyen Gücümüze, Şan Olsun İhtilalci Komünizmin Öncü Kurmayına!” başlığıyla gönderilen mesajı olduğu gibi yayınlıyoruz. Elimize e-posta yoluyla gelen mesaj şu şekilde;

“Kuruluşunun 48. Yılında Şan Olsun Tükenmeyen Gücümüze, Şan Olsun İhtilalci Komünizmin Öncü Kurmayına!

Partimiz kan ve can bedeli ile sürdürdüğü Yeni Demokratik Devrim mücadelesinde 48. yılını, savaş içerisinde geride bıraktı. 48 yıl önce komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve küçük bir komünist çekirdek tarafından enternasyonal proletaryanın bayrağı, 50 yıllık suskunluğun ardından coğrafyamızda tekrar dalgalandırıldı. Bu tarihsel yürüyüşünde parti; ihtilalci komünist çizgisini kıskançlıkla korurken sürekliliğini sağladığı mücadelesini yüzlerce şehit vererek sürdürdü.

Komünizm mücadelesinin Türkiye topraklarındaki taşıyıcı öznesi partimiz tarihi, aynı zamanda devrim dalgasının geriye çekildiği, geniş kitlelerin sosyalizme ve komünizme olan inancının ideolojik saldırılarla aşındırıldığı koşullarda  revizyonizme, reformizme, oportünizme ve her renkten tasfiyeci dalgaya cepheden kesintisiz bir mücadelenin de tarihi olmuştur. Denilebilir ki partimizin tarihi ve ihtilalci komünist çizgisi bu mücadele içerisinde çelikleşmiş, “1. Kongre Çizgisinde Proleter Devrimciliği Kuşan, Tasfiyeciliğe Meydan Oku, Gerilla Savaşını Yükselt!” şiarıyla gerçekleştirdiği kongresi ile bu tarihsel sürece çok güçlü bir halka daha eklenmiştir. Parti kuruluşundan itibaren savaş içerisinde şekillenmiş ve savaşçı karakterini içeriden ve dışarıdan her tür saldırıya karşı korumuştur. Devrim mücadelemizin yapı taşı, şah damarı olan Gerilla Savaşı’nı kesintisiz ve soluksuz sürdürmesi bunun en büyük ispatıdır. Soluksuz sürdürülen Gerilla Savaşı’nda ve Yeni Demokratik Devrim mücadelesinde ölümsüzleşen  Dört Genel Sekreter’imiz, onlarca kadromuz ve yüzlerce savaşçımız komünizm davasına inancın, halka ve partiye bağlılığın sembolü olmuşlardır.

Komsomolumuz da partinin 48 yıllık tarihinde onun yedek gücü olarak halk gençliğinin militan-meşru mücadelesini örgütlemek, bu mücadeleyi partimizin kumandası ve çizgisi altında birleştirmek için sürdürdüğü öncü konumlanışını kararlılıkla devam ettirmektedir. Sağ tasfiyeci parti ve savaş kaçkını grubun Komsomol anlayışını, mücadele çizgisini tasfiyesine karşı geçmişin tüm burjuva ve küçük-burjuva tortusunu silip süpürecek, bugüne dinamizm katacak, geleceği fethetme ve kuşatmanın adayları olarak inşanın dinamiğiyle karşılıyoruz partimizin 48. savaş yılını.  Komsomol’u temel ilke ve prensipleriyle, komünist çizgisiyle, çalışma tarzıyla, doğru önderlik yöntemiyle, askerileşmiş politik karakteriyle inşa etmeye, ayakları üzerine dikmeye dönük bu süreçte partimizin gerçekleştirdiği  “bir adım ileri” talimatı, adımlarımızı hızlandırmış halk gençliğinin ideolojik, siyasal önderliğine olan ihtiyaçla da birleşerek soluksuz bir koşuya dönüşmüştür. Bu koşuda 1. Kongremizin perspektifi, mücadeleyi keskinleştirme zorunluluğu, faşizmin topyekün saldırısına karşı militanca ve komünistçe durma gereksinimi ise Komsomol’un inşasının tutkalı olacaktır. Partimizin 48 yıllık tarihi, komünist çizgisi faşizme karşı mücadelede gençliğin elinde taş, molotof ve silah, beyninde bilinç olacak kavgamıza rehber olacaktır.

Partimizin 48. savaş yılını; genç komünistlerin barikatları tutuşturan geleceği fethetme mücadelesinin sıcaklığı, Komsomol’u inşanın ve 1. Kongre’mizin iddiası, gücü ve heyecanıyla selamlıyoruz!

Şan Olsun 48. Yılında Tükenmeyen Gücümüze, Öncümüze!

Şan Olsun İhtilalci Komünizmin Kızıl Sancağına!

Şan Olsun Partimizin 1. Kongresine!

TMLGB Merkez Komitesi”

benzer haberler