Enternasyonal gençlik örgütlerinden İbrahim Kaypakkaya için ortak açıklama

19 May 2020

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gençlik örgütleri bir açıklama yayınlayarak katledilişinin 47. yılında komünist önder İbrahim Kaypakkaya’yı andı. Enternasyonal gençlik örgütlerin ortak açıklaması şu şekilde;

“Katledilişinin 47. yılında İbrahim Kaypakkaya halk gençliğine Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinde yol gösterici olmaya devam etmektedir.

“Şimdi biz, herkesin gözü önünde yükseklere bir bayrak çekiyoruz. Bu bayrak, proletaryanın kızıl bayrağı olacaksa, onun kızıllığını bozan bütün lekeler, ciddi ve titiz bir çabayla silinip atılmalıdır.” (İbrahim Kaypakkaya)

Emperyalizm ve proleter devrimler çağını başlatan, komünizm mücadelesinin ilk proleter ayaklanma olarak Rusya’da Ekim Devrimi, emperyalizm ile sosyalizm, burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıf mücadelesinin dengesini açıktan değiştirmişti. Bolşevik Parti’nin önderliğinde proletaryanın gerçekleştirdiği bu devrim, proleter devrimler çağının resmen ilanı, dünya proletaryası ve ezilen halkların Marksizm-Leninizm´in bilimsel yol göstericiliğinde proleter devrimleri gerçekleştirmek için Lenin’nin deyimiyle “buzun kırılması”na ve yolun açılmasını sağlamıştır. Ekim Devrimi’yle açılan bu hat, Leninizm’in öğretileri olarak MLM’ler tarafından Başkan Mao’nun revizyonizme, somutta “Sovyet revizyonizmine” ve sosyalizmden geriye dönüşü hedefleyen kapitalist yolculara karşı vermiş olduğu mücadeleyle cisimleşmiş; Küba Devrimi, Vietnam Ulusal Kurtuluş mücadelesinin etkisi ile tüm dünyada yankısını bulan 68 gençlik hareketi de Başkan Mao önderliğinde gerçekleşen Büyük Proleter Kültür Devrimi’nden etkilenmişti. Revizyonizm, sınıf işbirlikçiliği ve pasifizm teorilerinin karşısında Marksizm-Leninizm’in savunucusu Mao Zedung Düşüncesi’nin (Maoizm) öğretileri etrafında Yeni Demokratik Devrim, sosyalizm ve durmaksızın oradan komünizme yürümenin ideolojik-politik ve askeri perspektiflerinin inşasına girişen bir dizi Komünist Partileri’nin doğuşu gerçekleşmiştir. Hindistan’da Naksalit ayaklanma, Filipinler’de Halk Savaşı’nın başlaması Maoizm’in vücutlaşması olmuş, bu gelişmeler ışığında Charu Mazumdar önderliğinde Hindistan Komünist Partisi (Naxalbari) Maoizm ve halk savaşı stratejisinin Asya kıtasında yükselmesinin ilk zemini olmuştur. 1970’lerin Türkiye coğrafyasında ise anti-MLM ideolojinin cephesi olan revizyonist, reformist ve parlamentarist çizgiye karşı İbrahim Kaypakkaya, Marksist-Leninist çizgi etrafında, sosyal emperyalizme, revizyonizme ve her türden sınıf işbirlikçiliğine karşı proleter devrimci çizgiyi örgütlemiş, MLM kopuşu Türkiye coğrafyasında gerçekleştirmiştir. Kaypakkaya yoldaş, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin en iyi öğrencilerinden birisidir. Kurduğu TKP/ML’yi, BPKD’nin bir ürünü olarak değerlendirmiştir.

Kaypakkaya, sosyalizmde sınıf mücadelesi, sosyal emperyalizme karşı tavır, halk savaşında ısrar, sınıf mücadelesiyle ilişkilenmede Başkan Mao’ya sıkı bir şekilde bağlılıkta, enternasyonal proletaryanın kampında net bir duruş sergilemiştir. Bu bağlamda; Hindistan’da Naksalit hareketin cüretli çıkışını referans almıştır. Dünya ölçeğindeki Fokocu, maceracı çizgiyle arasına oldukça belirgin ayrımlar koymuştur. Halk yığınlarının yaratıcı gücüne dayanan komünist anlayışını sistematize ederek anti-Marksist anlayışlardan kopuşu gerçeklestirmiş ve çizgisini enternasyonalist ruh ve bilinçle şekillendirmiştir.

O, proletaryanın ve ezilen halk kitlelerinin revizyonizm, oportünizm, reformizm ve parlamentarizm tarafından onlarca yıl boyunca uyutulmasına ve kuşatılmasına karşı komünist bayrağı dalgalandırmış, 47 yıldır kesintisiz süren komünizme bağlı bir Parti ve mücadele bırakmıştır.

Kaypakkaya yoldaş, dünyanın dört bir yanında emperyalizme, kapitalizme, feodalizme ve her türden gericiliğe karşı ezilen dünya halkları ve Marksist-Leninist-Maoistler tarafından sürdürülen isyan, başkaldırı, direniş ve devrim mücadelelerinde yaşıyor ve savaşıyor !

Yaşasın Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Başkan Mao’nun Işıklı Yolu!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Marksizm – Leninizm – Maoizm!

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Partisiyle Yaşıyor, Savaşıyor!

-Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist-Leninist-Maoist (PGİ/MLM) – BATI AVRUPA

-Yeni Demokrat Gençlik (YDG) – TÜRKİYE

-Genç Devrimciler (Jeunnes Révolutionnaires) – FRANSA

-Kızıl Cephe Kolektifi (Rot Front Kollektiv) – AVUSTURYA

-Enternasyonalist Kolektif Berlin (internationalistisches Kollektiv Berlin) – ALMANYA

-Kızıl Kolektif Bremen (Rotes Kollektiv Bremen) – ALMANYA

-Kızıl Hamburg Kolektifi (Kollektiv Rotes Hamburg) – ALMANYA”

 

benzer haberler