PGİ/MLM: “İŞGALCİ FAŞİST SALDIRIYI PÜSKÜRTMEYE; SOKAĞA, EYLEME, DİRENİŞE!

24 Oca 2018

HABER MERKEZİ-  Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist-Leninis-Maoist(PGİ/MLM) yaptığı açıklama ile tüm gençliği Efrin için direnişe çağırdı. PGİ/MLM’nin açıklaması şöyle;

“Faşist TC devleti, bir kez daha Kürt ulusunun kazanımlarına faşist saldırısını gerçekleştiriyor. Ekonomik krizinin yanında derin bir yönetim krizi yaşayan egemenlerin bugünki temsiliyeti olan AKP iktidarı, Rojava başta olmak üzere Kürt ulusunun kazanımlarını hazmedemeyerek, bu sefer de Efrîn’i işgale girişti. Bu pespaye şovenist işgal saldırısında AKP iktidarını, faşist diktatörlüğün “dününün” ya da “yarınının” iktidarları olan düzen partileri yalnız bırakmıyor. Söz konusu “sistemin bekası” olduğu müddetçe, başta ezilen mazlum Kürt ulusu ve devrimci-komünistler olmak üzere ezilenlere ve onların örgütlü güçlerine karşı gelişecek saldırılarda egemen sınıfın tüm klikleri can hıraş şekilde birlik olmaktadırlar. Kürt ulusunun dünyanın herhangi bir yerinde elde ettiği/edeceği kazanımlar, faşist TC devleti için bir tehdit olarak görülmektedir. Faşist Türk devleti için Kürt düşmanlığının “sınır”ı yoktur; bu düşmanlık sınır içinde de sınır dışında da hayata geçmektedir.

Geçtiğimiz dönemler içerisinde barış ve seçim aldatmacılarıyla Kürt halkını, yurtsever örgütlü güçleri tasfiyeye girişen devlet, yönetememe krizinin derinleşmesiyle şovenizm can simidine tekrar sarılmış ve Efrîn’e işgal saldırısı başlatmıştır. Yine emperyalist ABD ve Rusya ile Kürt halkının kanı üzerinden pazarlıklara girişmektedir.

Fakat ne işgal, ne pazarlık, ne de hiçbir faşist saldırı Kürt halkını ve onun direnişini parçalayamacaktır! Efrîn işgali, başta Kürtler ve devrimciler olmak üzere tüm dünyada ezilenin karşısına dikilenler; zulmün olduğu yerde isyanın ateşi olup sokakları, dağları, meydanları tutuşturanlar tarafından püskürtülecektir!

Gün Kürt halkıyla dayanışmayı büyütmenin, direnişi sahiplenmenin ve faşist saldırıları püskürtmenin günüdür! Bu noktada görevimiz ve sorumluluğumuz Kürt ulusunun haklarını, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını “söylemekle” yetinilmeyecek kadar fazladır. Görev ve sorumluluğumuz Efrîn’de Kürt ulusunun yanında olmaktır. Faşist diktatörlüğü geriletmek, Avrupa coğrafyasında direnişin sesi olmaktır görevimiz.

Buradan hareketle, Avrupa coğrafyasında yaşayan tüm Türkiyeli ve Kürdistan’lı gençliğe çağrımızdır: EFRÎN İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANIDIR! Efrîn için sokakları, alanları, meydanları işgal etme zamanıdır! Efrîn direnişi zafere ulaşıncaya, faşist diktatörlük yenilgiye uğratılıncaya kadar Kobanê ruhunu daha da büyüterek Kürt ulusunun haklı mücadelesini sahiplenme zamanıdır!

Başta faaliyetçilerimiz olmak üzere, tüm gençliği eylemler örgütlemeye, Efrîn için direniş platformları kurmaya/var olan platformlara katılmaya, Efrîn’in sesini Avrupa’da çınlatacak eylemlikler gerçekleştirmeye çağırıyoruz!

BİJİ BERXWEDANA EFRÎN’E!

KAHROLSUN FAŞİST DİKTATÖRLÜK!

YAŞASIN KÜRT ULUSUNUN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI!

EFRÎN FAŞİZME MEZAR OLACAK!

Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist Leninist Maoist”

benzer haberler